O pasado día 11 de xaneiro de 2023 tivo lugar a ponencia sobre os aspectos culturais máis salientables a ter en cnta nos países que acollerán aos nosos participantes nas próximas mobilidades a Uppsala (Suecia), Verona (Italia) e San José (Costa Rica).

Ademáis de perfilar estos aspectos culturais máis útiles, as ponentes do coloquio, Carmen Carreiras e Virginia Lis, sinalaron unha serie de consellos prácticos a ter en conta á hora de viaxar a estes 3 destinos dentro do proxecto KA121 nos próximos meses de febreiro y marzo. Ambas ponentes, membros do Equipo Erasmus+ do noso centro, tiveron a oportunidade de coñecer os centros de acollida nas visitas preparatorias que se teñen realizado os pasados meses de novembro e dicembro.

Carmen Carreiras e Virginia Lis impartindo a charla sobre consellos prácticos e aspectos culturais.
Os/as atentos/as alumnos/as na sesión do 11 de xaneiro.