… o programa Erasmus+ ofrece oportunidades de formación para o persoal docente?

Nesta infografía do SEPIE (Servizo Español para a Internacionalización da Educación) resúmense tóda as posibilidades que Erasmus+ ofrece ós profesores e formadores.

Dentro do programa Erasmus+, como Conservatorio Profesional de Música, atopámonos no eido da Formación Profesional, ó igual do resto das ensinanzas artísticas e de réxime especial de Grao Medio.