A data 2 de decembro publícase no tablón de anuncios Erasmus+ do hall do conservatorio a composición da comisión de selección para as mobilidades Erasmus+ do presente curso.