Guías para a elaboración do CV e a carta de presentación/motivación Europass

CV Europass

No seguinte vídeo podedes atopar información acerca de como crear un CV Europass.

Carta de presentación/motivación Europass

Nesta ligazón podedes acceder á axuda que Europass ofrece para elaborar a carta de presentación Europass.

Ademais, á hora de redactar a carta de presentación/motivación é importante ter en conta a convocatoria para a que se participa, ler ben as especificacións e cuestións requiridas, así como os criterios de avaliación específicos para este apartado (Ver anexos segundo convocatoria de alumnado ou profesorado).