Música sen fronteiras/Music without borders/Música sin fronteras

Tag formación personal

Sabías que…

… o programa Erasmus+ ofrece oportunidades de formación para o persoal docente? Nesta infografía do SEPIE (Servizo Español para a Internacionalización da Educación) resúmense tóda as posibilidades que Erasmus+ ofrece ós profesores e formadores. Dentro do programa Erasmus+, como Conservatorio… Continue Reading →

© 2022 Erasmus+ CMUS Profesional Vigo
Rúa Felipe Prósperi s/n
36209 Vigo - Tlf: 986 213395
erasmus.cmusvigo@gmail.com

Theme by Anders NorenUp ↑